อาคารและสถานที่ต่างๆ จะมีความสะอาด และสวยงามมากยิ่งขึ้น เมื่อทุกพื้นที่ของอาคารได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคร์แอนด์คลีน จึงแบ่งประเภท ของการทำความสะอาดเป็น 2 ประเภท คือ การทำความสะอาดภายในอาคาร อันเป็นบริการทำความสะอาดพื้นที่โดยทั่วไปของอาคาร เช่น พื้น ผนัง พรม และ กระจกต่างๆ โดยจะใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับพื้นผิว แต่ละชนิด เพื่อให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนการทำความสะอาดอีกประเภท คือ การทำความสะอาดนอกอาคาร อันเป็นบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมดแบ่งการทำความสะอาดภายนอกอาคารออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การทำความสะอาดโดยใช้กระเช้า อันเป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง ทันสมัย และ ปลอดภัย โดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย การทำความสะอาดแบบนี้เหมาะสำหรับ การทำความสะอาดอาคารที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ซึ่งจะทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง และสำเร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากอาคารมีพื้นที่น้อย หรือมีต้นไม้ร่ายล้อมอยู่หนาแน่น จะต้องใช้การทำความสะอาดอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การทำความสะอาดแบบโรยตัว เป็นการให้พนักงานโรยตัวจากยอดอาคารด้วยเชือกสลิงที่มีความแข็งแรง พร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาด อันจะทำให้พนักงานสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานดูแลความสะอาดในทุกๆวัน เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามา ทางบริษัท จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูสถานที่ เพื่อวางจุดพนักงานให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้การบริการจะรวมถึงอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดให้เหมาะสมกับลักษณะงานครบวงจร เทื่อลูกค้าตัดสินใจ ต้องทำสัญญาประจำอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะมีเงื่อนไข การขัดล้างครั้งใหญ่ให้อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามความต้องการของลูกค้า และในระหว่างสัญญาเราจะมีผู้ประสานงานและสายตรวจจากบริษัท เยี่ยมชมและตรวจงานเพื่อพัฒนาการบริการให้สะอาดเรียบร้อยถูกใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ