อาคารและสถานที่ต่างๆ จะมีความสะอาด และสวยงามมากยิ่งขึ้น เมื่อทุกพื้นที่ของอาคารได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคร์แอนด์คลีน จึงแบ่งประเภท ของการทำความสะอาดเป็น 2 ประเภท คือ การทำความสะอาดภายในอาคาร อันเป็นบริการทำความสะอาดพื้นที่โดยทั่วไปของอาคาร เช่น พื้น ผนัง พรม และ กระจกต่างๆ โดยจะใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับพื้นผิว แต่ละชนิด เพื่อให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนการทำความสะอาดอีกประเภท คือ การทำความสะอาดนอกอาคาร

การทำความสะอาดที่พิถีพิถันของห้างหุ้นส่วนจำกัด แคร์แอนด์คลีน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการทำความสะอาดประจำ ซึ่งจะทำให้อาคาร และสถานที่ต่างๆ มีความสวยงาม โดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะพื้นที่ภายในและนอกอาคารทั้งหมดจะได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขจัดไม่ให้ฝุ่นควันกลายเป็นคราบสกปรกที่ฝังแน่นทำความสะอาดยาก อันเป็นสาเหตุของ รอยด่างดำบนพื้นผิวของอาคาร การทำความสะอาดประจำนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งการว่าจ้างจะต้องทำเป็นสัญญาในระยะยาว เพื่อให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง