ด้วยปณิธานที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเราทั้งในด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจ เราจึง :

       •ตรวจสอบประวัติของพนักงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการรับเป็นพนักงาน
       •คัดสรรเฉพาะพนักงานมืออาชีพที่ทีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำความสะอาค มาอย่างยาวนาน สามารถตอบคำถาม ข้อสงสัย ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอย่างเป็นกันเอง
       •ฝึกฝนให้เข้าใจในการทำความสะอาดอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสถึงความสะอาดและ ความสวยงามของอาคารสถานที่อย่างแท้จริง
       •วางแผนรายละเอียดการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
       •พิถีพิถันในการคัดเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นผิวและประเภทสิ่งสกปรก ฝุ่น ควัน รอยด่างดำ คราบฝังลึกที่ติดทนทาน เพื่อรักษาวัสดุให้คงสวยงาม คงทนถาวรใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทำความสะอาด เลือกสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
       •จัดเตรียมอุปกรณ์ทันสมัยไว้อย่างครบครันเพื่อเตรียมพร้อมต่อการทำความสะอาดทุกประเภท อย่างทั่วถึง ทุกซอกทุกมุม ทั้งพื้นราบและที่สูง เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะการใช้งาน ทั้งเครื่องขัดพื้น แบบเดนตาม และเครื่องขับ เพื่อให้สามารถสัมผัสได้ถึงความสะอาดได้อย่างแท้จริง


เพื่อรักษามาตราฐานการทำความสะอาดอย่างมืออาชีพ เราจึง :

       •คัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างมืออาชีพที่ได้มาตราฐาน ISO
       •จัดฝึกอบรมปรับปรุงทักษะการทำงานให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำความสะอาด การใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัยที่เราปรับเปลี่ยนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาดอยู่เสมอ
       •รับประกันความพึงพอใจของการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าวางใจว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด


ทั้งหมดนี้ คือ ความแตกต่างที่ท่านจะได้รับจาก แคร์แอนด์คลีน