แคร์แอนด์คลีน เป็นห้างหุ้นส่วนที่ให้บริการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ภายใต้การบริหารของทีมงานมืออาชีพ


       แคร์แอนด์คลีนมองว่า การทำความสะอาดไม่ใช่เพียงแค่การกำจัดความสกปรกของอาคารสถานที่เท่านั้น แต่ความสะอาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน เราจึงดูแลอาคารสถานที่ให้สวยงาม ประณีต สะอาดหมดจด โดดเด่นเป็นพิเศษและงามตาน่ามองเหมือนใหม่อยู่เสมอ ด้วยความใส่ใจอย่างจริงจังจากมืออาชีพทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานและการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดตลอดจน การสอบถามถึงความพึงพอใจของลูกค้า แคร์แอนด์คลีนจึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน