การทำความสะอาดที่พิถีพิถันของห้างหุ้นส่วนจำกัด แคร์แอนด์คลีน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการทำความสะอาดประจำ ซึ่งจะทำให้อาคาร และสถานที่ต่างๆ มีความสวยงาม โดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะพื้นที่ภายในและนอกอาคารทั้งหมดจะได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขจัดไม่ให้ฝุ่นควันกลายเป็นคราบสกปรกที่ฝังแน่นทำความสะอาดยาก อันเป็นสาเหตุของ รอยด่างดำบนพื้นผิวของอาคาร การทำความสะอาดประจำนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งการว่าจ้างจะต้องทำเป็นสัญญาในระยะยาว เพื่อให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการชำระค่าบริการจะคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย เป็นรายเดือน ส่วนการทำความสะอาดอีกลักษณะ คือ การทำความสะอาดเป็นครั้งคราวเป็นการบริการตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดโดยสามารถช่วยลดปัญหาในด้านการทำความสะอาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการบริการนี้จะทำความ สะอาดให้กับทุกพื้นผิวทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างพิถีพิถันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย อันจะทำให้พนักงานสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งคราบสกปรกต่างๆ จะไม่กลับมาทิ้งร่องรอยด่างอีก ทำให้อาคารมีความสวยงามได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้ทางเรายังบริการดูแลทำความสะอาดในพื้นที่ซึ่งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ อันเป็นการช่วยลดภาระด้านการทำความสะอาดให้กับผู้จัดงานเลี้ยงอีกด้วย

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการให้ทำความสะอาดใหญ่ครั้งเดียวจบ เช่น งานก่อสร้างอาคารใหม่ ปรับปรุงอาคาร หรือตกแต่งอาคารใหม่ ที่ต้องความทำความสะอาดประณีต พร้อมที่จะใช้งานอาคารได้ทันที หากติดต่อมาทางบริษัท ทางเราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูสถานที่ คำนวณเวลา และอุปกรณีที่ใช้ สามารถกำหนดจำนวนวันทำงานได้แน่นอน ตัวอย่างเช่น ต้องการขัดล้างพื้นที่ในสำนักงาน ลานจอดรถ อพาทเม้นท์ หรือคอนโดต่างๆ การทำความสะอาดพื้น รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ กระจกใกล้สัมผัสที่สูงไม่เกิน 3 เมตร ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ ต่างๆที่ให้สะอาดโดยทีมงานที่มีความชำนาญ ละเอียดและรวดเร็ว